Komitet honorowy MRA2009

Komitet honorowy Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 w Polsce:

Skład komitetu:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Przewodniczący

prof. Ryszard Legutko
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (były)

Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Andrzej Białas
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

prof. Michał Heller
Papieska Akademia Teologiczna

Wojciech Kilar
pianista i kompozytor

prof. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Przewodniczšca Konferencji Akademickich Szkół Polskich i Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Józef Smak
Centrum Astronomii Polskiej Akademii Nauk
do góry