Komitet ds. polskich obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009

Komitet Astronomii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii powołały Komitet ds. polskich obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009.

Skład komitetu:

dr Stanislaw Bajtlik
Przewodniczący
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (CAMK PAN), Warszawa
E-mail: bajtlik@camk.edu.pl

dr Henryk Brancewicz
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA)
E-mail: ptma-zg@astronomia.pl

mgr Barbara Cader-Sroka
Uniwersytet Wrocławski (UWr)
E-mail: cader@astro.uni.wroc.pl

dr hab. Lech Mankiewicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN), Warszawa
E-mail: lech@cft.edu.pl

dr hab. Andrzej Marecki
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CA UMK), Toruń
E-mail: amr@astro.uni.torun.pl

dr hab. Maciej Mikołajewski
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CA UMK), Toruń
E-mail: Maciej.Mikolajewski@astri.uni.torun.pl

dr Waldemar Ogłoza
Uniwersytet Pedagogiczny (UP), Kraków
E-mail: ogloza@up.krakow.pl

mgr Jerzy Rafalski
Planetarium w Toruniu
E-mail: j.rafalski@planetarium.torun.pl

prof. dr hab. Edwin Wnuk
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza (OA UAM), Poznań
E-mail: wnuk@amu.edu.pl
do góry